Liner Integrity Test

Bu yöntem ASTM D7953 (American Society for Testing and Materials) standardına göre, geomembran uygulaması tamamlanmış sahaların bütünlüğünü ve hasarsızlığını kontrol eder. Değişen yönetmeliklerle birlikte, kapsamı genişleyen sızdırmazlık sistemlerinin kalite kontrolünün sağlayarak, sistemdeki herhangi bir hasar, kusur ve ya hata varsa bunların tespitini kolay ve hızlı bir şekilde yapar.

Ark Test Yöntemi: Test, ASTM D7953 standardına göre geomembran yüzeyindeki 1mm çapındaki tüm delikleri tespit etmektedir, ancak yapılan çalışmalar 1mm’den daha küçük hasarların da test edilebildiğini göstermiştir.

Yüksek voltajlı bir güç kaynağının, teknisyenin rahatça kullanabileceği bir düzeneğe takılan sonda vasıtasıyla geomembran yüzeyine akım göndermesi esasına göre uygulanır. Geomembran yüzeyinde yapılan tarama ile akım sürekli olarak yüzeye aktarılır. Geomembranda bulunan herhangi bir düzensizlik (delik, yırtık, incelme vb.) durumunda, akımın geomembranı aşarak altta bulunan iletken tabaka ile ark yapmasıyla sonuçlanır. GEOSURVEY, tarama yapılan geomembran yüzeylerini ve tespit edilen tüm hasarları, tamirat ekibine yazılı form ve şablon vasıtasıyla rapor etmektedir.


Ark Testi Yönteminin Avantajları:

Aktarılan Sorumluluk: GEOSURVEY, geomembran uygulamaları aşamasında rutin test yöntemlerinin dışında alanın bütünlüğünün kontrolü için mesuliyeti üstlenir ve buna göre bir sertifika düzenler. Yapılan inceleme ile genellikle siyah renkte kullanılan geomembran üzerinde, kontrolü imkansız bir hale gelen olası hasarların tespiti sorunsuz bir şekilde sağlanır.

Düşük Maliyet: Ark (Integrity) testinin maliyeti ile geomembran üzerinde var olması muhtemel hasarların yol açabileceği sızıntılar sebebiyle oluşacak problemlerin ve bu problemlerin onarılması maliyetleri karşılaştırıldığında, maliyeti oldukça düşüktür.

Pratiktir ve Kurulum Gerektirmez: Bu yöntem kalıcı bir saha kurulumu gerektirmez, geomembran uygulamasından sonra herhangi bir hasarın kalmadığından emin olmak ve kaliteyi kontrol etmek için çok hızlı ve güvenilir bir yöntemdir

İş Hızı: Bir teknisyen günde ortalama 6.000 m2’lik uygulamanın kontrolünü yapabilir. Test süresi, proje gereklerine ve saha koşullarına göre kolaylıkla artırılır yada azaltılır.

Süpervizyon

Sahanızda devam etmekte olan geosentetik uygulamalarını (GCL, geomembran, geotekstil, drenaj geokompoziti vb.) yüksek tecrübeli süpervizörlerimiz ile sahada sizin adınıza yönetiriz.

Inspection

Geosentetik uygulamalarınızın test aşamalarını, yüksek tecrübeli personelimiz ve kalibrasyonlu ekipmanlarımızla sahada testlerini gerçekleştiririz.

✓ Vakum Testi: Bu yöntem ASTM D5641 standardına göre, ekstrüzyon kaynak yönteminin kullanıldığı tamirat ve güçlendirme (yama) alanlarında yapılmaktadır.

✓ Hava Basınç Testi: Bu yöntem ASTM D5820 standardına göre, bir hava kanalıyla ayrılan, birbirine paralel, çift dikişli füzyon kaynaklarının sürekliliğinin test edilmesinde kullanılmaktadır.

✓ Kaynak Mukavemet (Tansiyometre) Testi: Bu yöntem ASTM D4437 standardına göre, tamamlanmış geomembran panel kaynakları üzerinden ya da kaynak başlanmadan önce yapılan deneme kaynaklarından alınan numuneler üzerinde gerçekleştirilir. Esas amacı, kaynağı gerçekleştirecek olan otomatik makinenin kaynak başarısını test etmektir.

Raporlama

✓ Kullanılmakta olan tüm ekipmanların kalibrasyon işlemleri.
✓ Projeniz kapsamında tedariği yapılmış olan geosentetik malzemelerin, üretici test raporlarının kontrolü ve laboratuvar testlerinin raporlanması.
✓ Proje kapsamında devam eden teknik çalışmaların günlük kayıtları.
✓ Kalite kontrol testlerin logları ve nihai sonuç raporu.
✓ Liner Integrity testi sonrası sızdırmazlık kontrol sonuç raporu.

Yapı Yalıtım Testi

Geosurvey integrity test yöntemini ASTM D7877 standardına uygun olarak yapı yalıtımı alanında da uygulamaktadır. Bu yöntemle özellikle su testi yapılması mümkün olmayan bina temel-perde duvar izolasyon uygulamaları ile yüksek bina teraslarının sızdırmazlık testleri hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Integrity test yöntemi ile çimento-EPDM vb. iletken madde içeren yalıtım malzemeleri dışında kalan sentetik, bitümlü membranlar, likit, püskürtme, HFA sıcak bitüm yalıtım sistemleri ile yapılmış uygulamaların sızdırmazlık testi yapılabilmektedir. Geosurvey yukarıda tanımlanan ürün ve yapı tiplerinde yapılan tüm su yalıtım sistemleri için Ekspertiz ve Süpervizyon hizmeti de vermektedir. Hangi sistem-ürün gruplarında test yapılabileceği ile ilgili olarak lütfen uzman ekiplerimizden bilgi alınız.

 

Tinker Rasor

Geosurvey, Tinker Rasor firmasının bölge distribütörlüğünü yapmaktadır. Satışını yapmakta olduğumuz ürünler için lütfen tıklayınız