Liner Integrity Test

Bu yöntem ASTM D7953 (American Society for Testing and Materials) standardına göre, geomembran uygulaması tamamlanmış sahaların bütünlüğünü ve hasarsızlığını kontrol eder. Değişen yönetmeliklerle birlikte, kapsamı genişleyen sızdırmazlık sistemlerinin kalite kontrolünün sağlayarak, sistemdeki herhangi bir hasar, kusur ve ya hata varsa bunların tespitini kolay ve hızlı bir şekilde yapar.

Ark Test Yöntemi: Test, ASTM D7953 standardına göre geomembran yüzeyindeki 1mm çapındaki tüm delikleri tespit etmektedir, ancak yapılan çalışmalar 1mm’den daha küçük hasarların da test edilebildiğini göstermiştir.

Yüksek voltajlı bir güç kaynağının, teknisyenin rahatça kullanabileceği bir düzeneğe takılan sonda vasıtasıyla geomembran yüzeyine akım göndermesi esasına göre uygulanır. Geomembran yüzeyinde yapılan tarama ile akım sürekli olarak yüzeye aktarılır. Geomembranda bulunan herhangi bir düzensizlik (delik, yırtık, incelme vb.) durumunda, akımın geomembranı aşarak altta bulunan iletken tabaka ile ark yapmasıyla sonuçlanır. GEOSURVEY, tarama yapılan geomembran yüzeylerini ve tespit edilen tüm hasarları, tamirat ekibine yazılı form ve şablon vasıtasıyla rapor etmektedir.


Ark Testi Yönteminin Avantajları:

Aktarılan Sorumluluk: GEOSURVEY, geomembran uygulamaları aşamasında rutin test yöntemlerinin dışında alanın bütünlüğünün kontrolü için mesuliyeti üstlenir ve buna göre bir sertifika düzenler. Yapılan inceleme ile genellikle siyah renkte kullanılan geomembran üzerinde, kontrolü imkansız bir hale gelen olası hasarların tespiti sorunsuz bir şekilde sağlanır.

Düşük Maliyet: Ark (Integrity) testinin maliyeti ile geomembran üzerinde var olması muhtemel hasarların yol açabileceği sızıntılar sebebiyle oluşacak problemlerin ve bu problemlerin onarılması maliyetleri karşılaştırıldığında, maliyeti oldukça düşüktür.

Pratiktir ve Kurulum Gerektirmez: Bu yöntem kalıcı bir saha kurulumu gerektirmez, geomembran uygulamasından sonra herhangi bir hasarın kalmadığından emin olmak ve kaliteyi kontrol etmek için çok hızlı ve güvenilir bir yöntemdir

İş Hızı: Bir teknisyen günde ortalama 6.000 m2’lik uygulamanın kontrolünü yapabilir. Test süresi, proje gereklerine ve saha koşullarına göre kolaylıkla artırılır yada azaltılır.

Süpervizyon

Sahanızda devam etmekte olan geosentetik uygulamalarını (GCL, geomembran, geotekstil, drenaj geokompoziti vb.) yüksek tecrübeli süpervizörlerimiz ile sahada sizin adınıza yönetiriz.

Inspection

Geosentetik uygulamalarınızın test aşamalarını, yüksek tecrübeli personelimiz ve kalibrasyonlu ekipmanlarımızla sahada testlerini gerçekleştiririz.

✓ Vakum Testi: Bu yöntem ASTM D5641 standardına göre, ekstrüzyon kaynak yönteminin kullanıldığı tamirat ve güçlendirme (yama) alanlarında yapılmaktadır.

✓ Hava Basınç Testi: Bu yöntem ASTM D5820 standardına göre, bir hava kanalıyla ayrılan, birbirine paralel, çift dikişli füzyon kaynaklarının sürekliliğinin test edilmesinde kullanılmaktadır.

✓ Kaynak Mukavemet (Tansiyometre) Testi: Bu yöntem ASTM D4437 standardına göre, tamamlanmış geomembran panel kaynakları üzerinden ya da kaynak başlanmadan önce yapılan deneme kaynaklarından alınan numuneler üzerinde gerçekleştirilir. Esas amacı, kaynağı gerçekleştirecek olan otomatik makinenin kaynak başarısını test etmektir.

Raporlama

✓ Kullanılmakta olan tüm ekipmanların kalibrasyon işlemleri.
✓ Projeniz kapsamında tedariği yapılmış olan geosentetik malzemelerin, üretici test raporlarının kontrolü ve laboratuvar testlerinin raporlanması.
✓ Proje kapsamında devam eden teknik çalışmaların günlük kayıtları.
✓ Kalite kontrol testlerin logları ve nihai sonuç raporu.
✓ Liner Integrity testi sonrası sızdırmazlık kontrol sonuç raporu.

Flat Roof and Foundation Leak Detection

Bu yöntem ASTM D7877 standardına göre uygulaması tamamlanmış su geçirmez membran kaplamasının bütünlüğünü ve  hasarsızlığını kontrol eden Integrity Test yöntemlerinden birisidir. 

Düz çatılardaki kaçakları geleneksel yöntemler ile bulmak genellikle zordur. Çatı membranlarındaki delikler genellikle görsel olarak tanımlanamayacak kadar küçüktür. Ancak bu küçük delikler büyük hasarlara neden olabilir. Yüksek teknolojiye sahip elektronik sistemimiz, çoğu yalıtkan membran türlerinde iğne deliği kadar delikleri ve kusurları tespit edebilir.

Yöntemin prensibi elektriksel olarak yalıtımlı su geçirmez membran ile alt tabaka arasında bir elektrik potansiyelinin oluşturulmasıdır. Membran yüzeyinden bir elektrod ile süpürülür. Elektrod alt katmana göre yüksek bir potansiyele yüklenir. Bir kaçak konumunda elektroddan alttaki tabakaya bir elektrik arkı oluşur. Ark deşarjı elektronik olarak tespit edilir ve operatör uyarılır.

Testin faydaları şunlarıdır:

✓ Çoğu çatı membranı ile uyumludur.
✓ Membrana zarar vermez
✓ İğne deliği kadar olan kaçakları bile tespit edebilir.
✓ Hızlı ve verimlidir.

Sistem Aşağıdaki Malzemelerde Başarıyla Çalışır:

Tek katlı PVC membranlar 
✓ Bitümlü membranlar
Sıcak eriyik
Asfalt
Sıvı membranlar

EPDM genel olarak büyük miktarda karbon içerdiğinnden bu onu zayıf bir yalıtkan yapar. Bundan dolayı EPDM malzeme için uygun değildir. Ancak beyaz EPDM çok fazla karbon içermediğinden kaçak testi için uygun olabilir.

Uygulama Alanları:

✓ Çatı Yalıtım Sistemleri
✓ Temel Altı Su Yalıtımı
✓ Perde Duvar Su Yalıtımı
✓ Teras Çatı Su Yalıtımı
✓ Viyadük ve Otopark Üzeri su Yalıtımı
✓ Bahçe Çatı Su Yalıtımı
✓ Su Deposu ve Yüzme Havuzu İçi  Su Yalıtımı
✓ Islak Hacim ve Kat Balkonları Su  Yalıtımı
✓ Gölet Yalıtımı